نام كاربري: كلمه عبور:


سرنوشت یک قانون
 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است؛ با همکاری وزارت جهاد کشاورزی مقدار مجاز سموم باقیمانده در مواد غذایی و فرآورده های غذایی و نیز مصرف کود شیمیایی را برای محصولات مذکور مشخص نماید و ع.... (ادامه)

:: توسعه استاندارد با تسرّی نظام استاندارد به بخش خدمات و اصلاحات اداری ::

نظرسنجی

آيا سامانه جديد بهتر از قبلي است؟

1400/05/06 (تقویم)

روز ترويج آموزش هاي فني و حرفه اي


© 1393
کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران می باشد
742830